icon-arrow-right
HomeNieuws Voortgang werkzaamheden: 368 funderingspalen gerealiseerd

Voortgang werkzaamheden: 368 funderingspalen gerealiseerd

Actueel

De CER bestaat uit drie onderdelen: civiele techniek, grond-, weg- en waterbouw (GWW) en technische installaties. Onder de tak civiel behoren drie viaducten, deze zijn nodig om het spoor en de bestaande wegen te kunnen kruisen. Onder GWW valt de aanleg van de CER-baan en onder technische installaties vallen de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Deze drie verschillende disciplines vragen om specialisten met vakkennis.

In april 2019 is Combinatie CER gestart met de uitvoeringswerkzaamheden. Bij viaduct West, nabij de RWG terminal, worden onze inspanningen goed zichtbaar. De voorbelasting van viaduct Zuid, ter hoogte van APMT-MV2, is reeds aangebracht en tegelijkertijd leggen we de CER-baan aan tussen de verschillende viaducten.

190418 - KWS - CER - Maasvlakte -11-klein.jpg

Update Werkzaamheden

Viaduct West

Combinatie CER is nu ruim drie maanden bezig met de bouw van viaduct West. Het is het grootste viaduct van de gehele Container Exchange Route. De afgelopen tijd zijn de fundering en de onderbouw van het viaduct aangebracht. Op veel plaatsen zijn er damwanden (grondkeringen) aangebracht. Deze damwanden zorgen ervoor dat onze werkzaamheden geen invloed hebben op het spoor en de omliggende wegen. Aansluitend hebben we in totaal 368 funderingspalen aangebracht met behulp van een boormachine. Deze machine draait stalen buizen in de grond die volgestort worden met beton. De boorstelling gaat vervolgens naar viaduct Noord en viaduct Zuid, waar we dezelfde werkzaamheden uit gaan voeren.  

 

Na het aanbrengen van de fundering zijn we gestart met de onderbouw. Deze bestaat uit verschillende steunpunten die op bovengenoemde paalfundering wordt aangebracht. Deze steunpunten bestaan uit meerdere delen van gewapend beton. Dit houdt in dat we eerst wapeningsstaal aanbrengen, daar vervolgens bekisting omheen plaatsen en dat storten we vol met beton. Hier zijn we nu druk mee bezig.

 

CER-baan 

De realisatie van de CER-baan vraagt om een integrale aanpak, daarom heeft Combinatie CER in de ontwerpfase nagedacht over de inzet van verschillende gespecialiseerde ploegen in de uitvoering. We starten met het aanbrengen van mantelbuizen om later kabels en leidingen aan te kunnen leggen. De mantelbuizenploeg start bij elk tracé met het aanbrengen van de mantelbuizen, waaronder riolering en putten. Wanneer dit gereed is, gaat deze ploeg met dezelfde werkzaamheden aan de slag bij het volgende tracé. Dit geldt overigens ook voor de andere ploegen. Feitelijk wordt er als een soort treintje achter elkaar aan gewerkt. Vervolgens ontgraven we een wegdeel, zodat de volgende ploeg het schraal beton aan kan brengen dat van onze eigen betoncentrale (staat in Rozenburg) afkomstig is. Dit schraal beton moet meerdere dagen uitharden voordat we verder kunnen met de volgende stap: asfalteren. Op dit asfalt brengen we wapening aan als voorbereiding voor de laatste stap: het aanbrengen van beton, zodat de doorgaand gewapende betonbaan ontstaat.

 

 

Planning

  • Op tracé 9c gaan we de komende periode de doorgaand gewapende betonconstructie aanbrengen.
  • Op tracé 6b zijn de mantelbuizen, rioling en putten aangebracht. We hebben de wegdelen ontgraven en daarna het schraal beton en de wapening aangebracht. Binnenkort bengen we hierop de betonnen baan aan.
  • Op tracé 5a en 4b hebben we alle stappen doorlopen tot en met het schraal beton. We beginnen nu met de wapening.

 

Bekijk de volledige planning hier.

Nieuws

Meer nieuws

'Op weg naar de CER' vlog #2

Havenbedrijf Rotterdam maakt een vlogserie waarin de ontwikkelingen van de aanleg van de Container Exchange Route te zien...

+