icon-arrow-right
HomeOmgeving

Omgeving

De CER kenmerkt zich door een zeer uitgestrekt projectgebied op Maasvlakte I en Maasvlakte II, waarbij Maasvlakte II nog volop in ontwikkeling is. Hierdoor dienen we rekening te houden met andere aannemers die in het projectgebied tegelijkertijd aan het werk zijn. De Stakeholders die direct worden aangesloten op de CER (terminals, distripark, empty depots, douane) voeren veelal een 24/7 bedrijfsvoering die niet onderbroken mag worden in combinatie met strenge ISPS eisen. Het gebied kent een groot aantal doorgaande wegen, spoorwegen en fietspaden. Er lopen cruciale ondergrondse kabels en leidingen die binnen het raakvlak van de CER liggen. Voorgaande in combinatie met het goed toepassen van de regelgeving waaraan moet worden voldaan en het zorgvuldig omgaan met de aanwezige flora en fauna, zorgt voor een complex speelveld waarbinnen de CER wordt aangelegd.

Gebruikers van de CER

In de eerste fase sluiten wij de vijf deepsea container terminals aan op de CER-baan: RWG, APMT-2, APMT-R, ECT en Euromax. Tevens sluiten wij de Rijks Inspectie Terminal (R.I.T) aan in deze fase. Zij zijn sinds de ontwerpfase al betrokken bij het project. Wij hebben nauw contact en stemmen onze werkzaamheden met hen af. De reden hiervan is, omdat de terminals een groot belang hebben bij de CER. Zij gaan straks, als hij af is, gebruik maken van deze baan. Het is voor ons dan ook van groot belang dat de baan voldoet aan de wensen van de gebruikers. Daarnaast is ProRail een hele belangrijke stakeholder voor ons, omdat wij werkzaamheden gaan verrichten nabij en over het spoor. Wij stemmen onze planning vroegtijdig met hen af, zodat ProRail niet voor verrassingen komen te staan.

 

 

Flora & Fauna

Tijdens de werkzaamheden voor de aanleg van de CER-baan en de knooppunten houdt Combinatie CER rekening met de aanwezige Flora en Fauna in het werkgebied. Daarnaast houden wij ons aan de eisen vanuit de gedragscode Flora en Fauna wet Havenbedrijf 2015-2020. De manier waarop wij omgaan met de beschermde soorten en de eventuele maatregelen die wij daarvoor dienen te nemen, leggen we vast in het Werkprotocol Flora en Fauna. Het doel van het Werkprotocol is om met betrekking tot beschermde soorten aantoonbaar conform een goedgekeurde gedragscode te werken en overtreding van de wet natuurbescherming op voorhand te voorkomen.

 

Voorafgaand aan de uitvoering en het broedseizoen organiseren wij een toolboxmeeting. De uitvoerende medewerkers van Combinatie CER en haar onderaannemers krijgen van een ecologisch deskundige een voorlichting over de manier waarop zij rekening dienen te houden met eventueel aanwezige dier- en plantsoorten binnen het werkterrein en het Werkprotocol wordt toegelicht. Gedurende het gehele project verzorgt de ecoloog van Combinatie CER de ecologische begeleiding. 

 

Voor vragen, opmerkingen of calamiteiten kunt u contact opnemen met Pablo Post, Omgevingsmanager Combinatie CER via omgevingcer@kws.nl.

glad biggenkruid

groenknolorchis

Rugstreeppad

Algemene broedvogels

Vleermuis

+