icon-arrow-right
HomeOver ons

Over ons

Combinatie CER is gevormd door de Koninklijke VolkerWessels ondernemingen KWS en Van Hattum en Blankevoort. De Combinatie heeft gekozen het project in te richten volgens de strategie ‘Top In Projecten’. In 2017 heeft InfraNL (VolkerInfra samen met haar werkmaatschappijen) deze strategie ontwikkeld. In ‘Top in projecten’ wordt een standaard werkmethode ontwikkeld waarmee over de grote integrale projecten van InfraNL een lerende organisatie ontstaat. Dit houdt in dat Combinatie CER werkt conform de standaard werkmethode/leidende principes van VolkerInfra, geleerde lessen deelt met haar andere projecten en via StageGateReviews periodiek wordt getoetst op het acteren op getrokken lessen uit andere projecten.

VolkerWessels heeft een schat aan ervaring en kennis op het vlak van bouwprojecten zoals de CER. Combinatie CER kiest ervoor om deze kennis en ervaring te gebruiken. Zo bieden de specialisten van VolkerInfra en Aveco de Bondt ondersteuning voor het ontwerp en de procesbeheersing, realiseert Vialis de technische installaties, gebruiken we de kennis van KWS als verhardingen specialist (met BKB voor de DGB) en van Van Hattum en Blankevoort voor de civieltechnische aspecten. Het grote voordeel van deze keuze is dat alle ondernemingen die bij dit project betrokken zijn, volgens dezelfde cultuur en denkwijze werken.

Samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam

We voeren het project uit in opdracht van het Havenbedijf Rotterdam. Al in de tenderfase werd duidelijk dat het Havenbedrijf Rotterdam op zoek was naar een partner, niet alleen een uitvoerende partij. Na de gunningsfase zijn de wederzijdse belangen op tafel gelegd om samen te verkennen hoe we deze zoveel mogelijk kunnen behartigen in het project. Met als resultaat een gedragskompas met kernwaarden die de combinatie en het Havenbedrijf belangrijk vinden. Met behulp van dit kompas bespreken we de keuzes die we maken en gaan we ‘trots op weg naar een voorbeeldproject’

gedragscompas
+