icon-arrow-right
HomeVeiligheid

Veiligheid

Combinatie CER neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door in het project (integrale) veiligheid voorop te stellen. Integraal betekent dat wij alle veiligheidsthema’s in samenhang beschouwen. We werken voortdurend aan onze veiligheidsprestaties in dit project.

Veiligheid is van iedereen. Samen met het Havenbedrijf Rotterdam werken we aan onze veiligheidsdoelstellingen. Veiligheid is net zo belangrijk voor hen als voor ons. Combinatie CER kijkt niet alleen naar de veiligheid van haar eigen medewerkers, maar ook naar de veiligheid van alle personen die werken aan of gebruik maken van de CER, nu en in de toekomst. De gebruiker moet hetgeen wij bouwen veilig kunnen gebruiken, zowel tijdens de bouwfase als in de gebruiksfase en uiteindelijk moeten wij het geheel ook veilig kunnen amoveren.

WAVE logo klein

WAVE

Veiligheid en gezondheid zijn verweven in de projectcultuur van Combinatie CER en worden ondersteund door het veiligheidsprogramma Wees Alert. Veiligheid Eerst. (WAVE). We vinden het belangrijk dat iedere medewerker de basisfilosofie achter het veiligheidsprogramma kent. Binnen het WAVE programma zijn standaard veiligheidswaarden en -regels opgesteld.

 

De WAVE gedragsregels die op het project gelden zijn: 

  1. Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
  2. Zorg voor veilig afzetting bij de werkplek.
  3. Gebruik de juiste (goedgekeurde) arbeidsmiddelen en gereedschappen.
  4. Zorg voor een opgeruimde werkplek.
  5. Doe een laatste minuut risico analyse (LMRA).
  6. Niet werken of rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.
  7. Niet roken buiten de daarvoor bestemde gebieden.

World-class safety

De Rotterdamse haven heeft de ambitie om de meest veilige en efficiënte haven van de wereld te zijn en werkt hier voortdurend aan. Dit vereist goede samenwerking, waartoe de haven diverse activiteiten onderneemt. Veiligheid van wereldklasse geeft vertrouwen en is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven. Denk hierbij aan nautische veiligheid, sociale veiligheid, externe veiligheid, waterveiligheid, arbeidsveiligheid en cyber security. Met de bouw van de Container Exchange Route streeft Combinatie CER ernaar om hieraan bij te dragen samen met het Havenbedrijf Rotterdam.

 

+